Επικοινωνήστε μαζί μας

Για το περιεχόμενο

Για την πλοήγηση

+302102934118

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Οι υπηρεσίες που παρέχει η καρδιολόγος κ. Βασιλική Τσάγκου στο ιατρείο της στο Γαλάτσι - Λαμπρινή βασίζονται στην επιστημονική της γνώση και προσφέρονται στους ασθενείς με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. 

Πιο αναλυτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες της γιατρού είναι οι παρακάτω: 

 • Διαγνωστικές Υπηρεσίες
  - Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)
  - Σφυγμική οξυμετρία
  - Quick Test Τροπονίνης, CKMB, Μυοσφαιρίνης Ιατρικές Υπηρεσίες Πρόληψης
  - Triplex καρδιάς
  - Holter Ρυθμού
  - Υπέρηχος καρδιάς
  - Τεστ κοπώσεως
 • Πιστοποιητικά Υγείας
  - Προαθλητικός και προσχολικός έλεγχος (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις)
  - Κλινική εξέταση, βεβαίωση άθλησης
  - Προαγωνιστικός Έλεγχος (Προαθλητικός Έλεγχος)
  - Προασφαλιστικός Έλεγχος (Ασφαλιστικών Εταιρειών)
  - Προεγχειρητικός Έλεγχος
  - Πιστοποιητικά Υγείας υποψήφιων οδηγών (Νέο Δίπλωμα, Ανανέωση Αδειών)